Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π (Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού)