Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Εκπαιδευτικού Έτους 2022 - 2023 Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων