Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Εκπαιδευτικού Έτους 2023 - 2024 Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων