Ανακοίνωση–Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.060,00€#, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ στα εξής τηλέφωνα: 6977996721 & 2821089240 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414» μέχρι και την 09–12–2020 και ώρα 15:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Τεχνικές προδιαγραφές Σ.Α.Ε. (.pdf)

Τεχνικές προδιαγραφές Σ.Α.Ε. (.doc)

Share: