Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφίτη για τις ανάγκες των γραφείων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2020 (.pdf)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2020 (.doc)

Share: