Ανακοίνωσης Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2023-24