Ανάρτηση συμπληρωματικής ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση