Ανάρτηση τροποποίησης ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση