Ανακοίνωσης πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ