Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 9ΞΨ34653ΠΩ-ΠΝ8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: 9ΟΛΣ4653ΠΩ-ΓΨΡ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 με ΑΔΑ: 6ΥΚΗ4653ΠΩ-ΔΦΡ

Share: