Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 62ΒΧ4653ΠΩ-ΕΗΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: Ω01Π4653ΠΩ-ΝΤΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ:Ω2ΙΛ4653ΠΩ-Σ68

Share: