Αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης

Πίνακες κατά αξιολογική σειρά, πίνακες επιλεγέντων και πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 &2022-2023.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατά αξιολογική σειρά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες επιλεγέντων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες αποκλειομένων πατήστε εδώ.

Share: