Αρχικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και Αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022