Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) , που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (Ο.Ε)