Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας