Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Α' Ε.Ν., επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023.

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται ο αρχικός πίνακας κατάταξης και ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων επιστημονικών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ. 2904.4/2211/2022/16-12-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε ωρομισθίους εκπαιδευτικούς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Share: