Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2

Share: