Αρχικοί Πίνακες κατά αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Αρχικοί  Πίνακες  κατά αξιολογική σειρά, επιλεγέντων  και αποκλειομένων ειδικότητας :


α) Α.1. ι.α. Μηχανικοί Ε.Ν.  Επιστημονικοί  Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων,

β)Α.1.ιι.α. Φυσικοί  Επιστημονικοί  Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών  Μαθημάτων,

γ) Α.1.ιι.β. Hλεκτρολόγοι μηχανικοί Επιστημονικοί  Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών  Μαθημάτων,

δ)Α.2.ι. Μηχανικοί Ε.Ν.  Εργαστηριακοί  Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων.

Αρχικοί  Πίνακες αναρτηθέντες στη διαύγεια με ΑΔΑ :
α) Ψ1Β34653ΠΩ-ΧΡΖ Α.1. ι.α.ΕΠΙΣΤΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

β) 609Ι4653ΠΩ-ΥΓΖ Α.1.ιι.α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

γ) ΡΦΣΚ4653ΠΩ-5ΤΨ Α.1.ιι.β. HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

δ) 975Ξ4653ΠΩ-ΠΥΥ Α.2.ι. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Share: