Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (εαρινό εξάμηνο) για την θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων (Νομικού)

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’αξιολογική σειρά και αποκλειομένων για την θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων (Νομικού) της αριθμ. πρωτ.:2904.4/17/2022/10-01-2022 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων.

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες πατήστε εδώ.

Share: