Αρχικοί Πίνακες κατάταξης ΕΕΠ ΚΑΙ αποκλειομένων της ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ