Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και πίνακας αποκλειόμενων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με ΑΠ 2904.4/107/21/14-09-2021 ( ΑΔΑ: Ω3104653ΠΩ-ΨΑΧ) Ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2021-22