Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ, επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου, ακαδημαϊκού έτους 2021-22, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ, εργαστηριακούς συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου, ακαδημαϊκού έτους 2021-22, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πατήστε εδώ.

Share: