Αρχικοί Πίνακες (Ορθή Επανάληψη)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2904.4/1133/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ3ΠΛ4653ΠΩ-ΧΥΚ (Φ.09) ( ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

Share: