Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ/ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022