Αρχικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά και αποκλειομένων ειδικότητας αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΧΙΟΥ