Αρχικός πίνακας κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά και πίνακας αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023