Αρχικός Πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη 2022-2023