Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

 • Αρχικός πίνακας αποκλειόμενων ΕΕΠ Πλοιάρχων-Μαθηματικών-Φυσικών-Αγγλικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ  Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει αυτών Μηχανικών η Μηχανολόγων Μηχανικών  ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν. (ορθή επανάληψη) ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν. με ειδίκευση στον προσομοιωτή ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Χημικών-Χημικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Μηχανολόγων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Μηχανικών Ε.Ν. ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Πληροφορικής ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Πλοιάρχων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Φυσικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Εργαστηριακών ΕΕΠ Χημικών-Χημικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
 • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Αγγλικής φιλολογίας ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
Share: