Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενου εξοπλισμού (RADAR και SSB) που είναι εγκατεστημένος σε σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ , στο τηλέφωνο: 213 137176 ή στο e-mail: didep.c@hcg.gr, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενου εξοπλισμού (RADAR και SSB) που είναι εγκατεστημένος σε σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..» μέχρι και την 11–12–2020 και ώρα 12:00, στο Γρ.251 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SSB RADAR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΕΑ17112020 V1-2 (.pdf)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SSB RADAR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΕΑ17112020 V1-2 (.doc)

Share: