Δημοσίευση ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πύλης απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης της θερμοκρασίας για είσοδο του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #14.260,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα: 2131374389 και 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πύλης απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης της θερμοκρασίας για είσοδο του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» μέχρι και την 09–10–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: