Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υποδοχέα κυτίου πυρομαχικών)

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Παρελκομένων κεφαλής βαρέως πολυβόλου 0.50΄΄ (υποδοχέα κυτίου πυρομαχικών).
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #15.840,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΠΙΧ 3ο στα εξής τηλέφωνα: 2104519222 και 2131371506, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια Παρελκομένων κεφαλής βαρέως πολυβόλου 0.50΄΄ (υποδοχέα κυτίου πυρομαχικών)» μέχρι και την 09–10–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.603 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: