Δημοσίευση αποτελεσμάτων για την Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης Πίνακες αξιολογικής κατάταξης & Πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες κατά αξιολογική κατάταξη με ΑΔΑ: 6ΝΚΩ4653ΠΩ-ΥΙΒ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες αποκλειομένων με ΑΔΑ: ΩΚΛΕ4653ΠΩ-ΥΤΦ πατήστε εδώ.

Share: