Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας οριστικού πίνακα επαναπροκήρυξης υποψηφίων πλοιάρχων Α΄ τάξης Ε,Ν, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων και ο οριστικός Πίνακας αποκλειομένων επαναπροκήρυξης υποψηφίων πλοιάρχων Α΄ τάξης Ε,Ν, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων

Share: