Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ' αξιολογική σειρά

β) Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων ΕΕΠ  κατ' αξιολογική σειρά

Share: