Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

β) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

γ) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

δ) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Εργαστηριακών   Συνεργατών

Share: