Δημοσίευση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6Ψ7Μ4653ΠΩ-Β2Ε (φ.01).
  • Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΥΖΦ4653ΠΩ-ΠΞΧ (φ.06) για τις κάτωθι ειδικότητες:

α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ με ειδίκευση στη ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

β) ΙΑΤΡΟ

γ) ΝΟΜΙΚΟ

δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Share: