Δημοσίευση οριστικών επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023/2024 μετά από Αναπομπή

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι πίνακες (οριστικών -επιλεγομένων) πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024 μετά από Αναπομπή»

Share: