Δημοσίευση οριστικών επιλεγομενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Πίνακες Οριστικών Επιλεγόμενων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Share: