Δημοσίευση οριστικών-επιλεγομένων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024.

Share: