Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων κατάταξης μετά από αναπομπή υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΣΣΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 2023

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης μετά από αναπομπή υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2022 23

Share: