Διαβίβαση αρχικών & οριστικών πινάκων αποκλειομένων - κατάταξης και πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023