Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Λιμεναρχείου Πόρου