Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ /Μακεδονίας