Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Λιμενικής Αρχής Σύμης