Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αεραγωγών του συστήματος διανομής αέρα κλιματισμού - εξαερισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αεραγωγών του συστήματος διανομής αέρα κλιματισμού - εξαερισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη στον Πειραιά, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #67.500,00 €# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Share: