Διενέργεια Ενημερωτικής Συνάντησης για την Προμήθεια δυο (02) αεροπλάνων θαλάσσιας επιτήρησης

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι από 03/05/2023 έως και την 17/05/2023 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενημερωτικές συναντήσεις για την προμήθεια δύο (02) αεροπλάνων θαλάσσιας επιτήρησης:

  • την 03/05/2022 ενημερωτική συνάντηση με την εταιρία "Asi Aviation Group "
  • την 10/05/2022 ενημερωτική συνάντηση με την εταιρία "BIRD AEROSYSTEMS"
  • την 15/05/2022 ενημερωτική συνάντηση με την εταιρία "Sundtair group "
  • την 16/05/2022 ενημερωτική συνάντηση με την εταιρία "Bombardier Defence".

υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του Κλάδου Ασφαλείας & Αστυνόμευσης.

The Headquarters of the Hellenic Coast Guard of the Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy announce that the following information meetings were conducted with the aim of informing the Service about new technological developments and collecting information considered essential in the context of drawing up technical requirements/ specifications for the “ Supply of two (02) maritime surveillance airplanes”:

  • on 03/05/2022 information meeting with the company "Asi Aviation Group "
  • on 10/05/2022 information meeting with the company "BIRD AEROSYSTEMS"
  • on 15/05/2022 information meeting with the company "Sundtair group "
  • on 16/05/2022 information meeting with the company "Bombardier Defence".

under the coordination of the Directorate of Operational Means/ Sector A’ - Security & Policing.

Share: