Ε ι δ ο π ο ί η σ η (Υπ' αρ. 152/12.05.2021 Αίτηση 7Α) Λιμένας Αλεξανδρούπολης, NEA ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΑ Α.Ε.

Δείτε το έγγραφο εδώ.

Σχετικός σύνδεσμος:

Αρχική Ειδοποίηση

Share: