Ειδοποίηση - Κλήση με Περίληψη Δικόγραφου για την Απαλλοτρίωση του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης