Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/225/2023/09-02-2023

(ΑΔΑ: 6ΦΡΖ4653ΠΩ-ΡΟΚ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Share: