Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου – Σχολή Πλοιάρχων προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν των αριθμ. πρωτ. 2904.4/48650/2020/27-07-2020 και αριθμ. πρωτ. 2904.4/75084/2020/09-11-2020 Αποφάσεων Υ.NA.N.Π./Δ.Δ.Υ. 4 ο , ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Share: